در اهمیت مدیریت مسئولانه

مدیریت مسئولانه دموکراسی نهادها استبداد مسئولیت‌پذیری پاسخگویی

اگر نهادها و مؤسسات در جامعه کثرت‌گرای متشکل از نهادها با آزادی عمل و استقلال مسئولانه عمل ننمایند، فردگرایی و جامعه‌ای که در آن به افراد فرصتی برای نشان دادن و تکامل خودشان داده می‌شود را نخواهیم داشت. در عوض READ MORE

روح سازمان از بالا ساخته می‌شود

درستی در مدیریت

درستی در رهبری روح سازمان از بالا ساخته می‌شود. نشانه و گواه صمیمیت و جدیت مدیریت تاکید غیرانعطاف‌پذیر و مصالحه‌ناپذیر بر روی درستی و کمال (Integrity) شخصیت است. این مقوله بیشتر از هرچیزی لازم است در تصمیم‌های مدیریتی مرتبط با READ MORE