روح سازمان از بالا ساخته می‌شود

درستی در مدیریت

درستی در رهبری روح سازمان از بالا ساخته می‌شود. نشانه و گواه صمیمیت و جدیت مدیریت تاکید غیرانعطاف‌پذیر و مصالحه‌ناپذیر بر روی درستی و کمال (Integrity) شخصیت است. این مقوله بیشتر از هرچیزی لازم است در تصمیم‌های مدیریتی مرتبط با READ MORE