چالش مدیریت ۱: وقتی در تیمتان از همکار به رهبر تبدیل می‌شوید

چالش مدیریت 1: وقتی در تیمتان از همکار به رهبر تبدیل می‌شوید

چالش‌های مدیر جدید بودن – چالش مدیریت ۱ زمانی‌که ارتقا می‌یابید، شاید به‌سادگی دچار این اشتباه شوید که همه را می‌شناسید و همه‌چیز را می‌دانید. از قبل با همهٔ افراد ارتباط داشته‌اید و احتمالاً از قبل عقایدی قوی نسبت به READ MORE